sob 1 grudnia 2012
Mariusz Mgr Mors Brodowski
Ukończył Instytut Sztuki na Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie, specjalizacja malarstwo.
Zajmuje się głównie malarstwem w przestrzeni
publicznej (graffiti, street art) malarstwem
sztalugowym oraz fotografią.
Specjalizuje się w portretach. Bierze czynny udział
w festiwalach, imprezach artystycznych i wystawach.
www.morsone.pl

muzyka TUSE & DJ ZAJU
start 20:00


» Go to TOP

RSS Feed.